Creatures

2022 års samling består av 57 stycken målningar. Ibland med mycket små, halvt dolda förvandlingar, som leder ögat till en upptäckt av ständig anatomisk förändring. Varelser som utmanar oss att utforska könens möjligheter till förvandling och sexuellt samspel – såväl inom människan som mellan alla varelser. Det ständiga behovet av naken acceptans, vare sig det är som clown, som fågel, som djur, ung eller gammal. 

Kanske en teatral nödvändighet i ett liv där vi alla kan köpa förändring? 

Här har Melanie företrädesvis använt olja, akryl och penna med verktygen potatis, ’Scotch brite’ och kniv i sin originella teknik.